Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Słupsku


nr rachunku bankowego:
44 1020 4649 0000 7702 0002 8795


kod Swift Banku: BPKOPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL44 1020 4649 0000 7702 0002 8795